קנה\י טיפול עבור עצמך או כמתנה והמטפל יתרום טיפול אחד נוסף בהתנדבות להעצמת "האוכלוסיה החלשה יותר".

אתר "עושים טוב" הוקם כדי להעצים אוכלוסיות חלשות ע"י אוכלוסיות חזקות באמצעות טיפולים מהרפואה המשלימה. לעודד התנדבות של מטפלים, מאמנים ואמנים בקרב אוכלוסיות חלשות כדי להעצים אותם, לשפר את מצב רוחם ולתת להם כלים חזקים להתפתחות והעצמה חיובית. 

קונים טיפול עבור עצמכם או מתנה לאדם אהוב ובנוסף לטיפול שרכשתם, המטפל תורם טיפול נוסף בהתנדבות לחיזוק אוכלוסיות חלשות דרך אחד מהמוסדות איתם אנחנו משתפים פעולה. צפו במגוון המטפלים והטיפולים באתר, פנקו את עצמכם או אדם אהוב בטיפול ותהיו חלק חשוב בחיזוק החברה הישראלית.

מטפלים מובילים | רפואה משלימה

תקנון שימוש

אנו מודים לך על שבחרת להיכנס להשתמש בשירותיי "עושים טוב" (להלן: "השירות" או "עושים טוב"). השימוש בשירות מוצע בכפוף לתקנון להלן. שימוש בשירות, לרבות צריכת שירותים ו/או אספקת שירותים ו/או כל שימוש אחר בשירות מהווים הסכמתך לתנאים אלו.
תנאים אלה נוסחו על מנת ליידע אותך על זכויותייך וחובותייך כמשתמש של "עושים טוב", ולהבין כיצד השירות של "עושים טוב" עובד. לפני שנכנס לנוסח המשפטי, אנחנו רוצים שתבין, בעברית פשוטה, את עיקרי התקנון:
1. "עושים טוב" הוא שירות שמעודד מטפלים מהרפואה המשלימה לתת טיפולים בהתנדבות לצורך חיזוק אוכלוסיות מוחלשות.
2. באפשרות אנשים פרטיים לקנות טיפולים מהרפואה המשלימה במחיר מלא דרך אתר "עושים טוב" ממטפלים ספציפיים ולפי המידע שזמין באתר. המטפלים שרכשו מהם טיפול במחיר מלא מתחייבים בתמורה לתרום טיפול נוסף (1+1) עבור חיזוק אוכלוסייה מוחלשת באחד מהמוסדות ש"עושים טוב" עובדת איתם בשיתוף פעולה. אולם, זה לא אומר ש - "עושים טוב" אחראית לטיב הטיפול של המטפל בפועל. "עושים טוב" מהווה פלטפורמה בלבד, המקשרת בין משתמשי הקצה, כלקוח, לבין המטפל, ובין המטפל למוסד ההתנדבות.
3. כמו כן, באפשרות המשתמש לדרג את המטפלים על בסיס חווית המשתמש, זאת על מנת ליצור קהילה המבוססת על ערבות הדדית לצורך מתן טיפולים באיכות גבוהה.
4. כשאתה משתמש בשירות, באפשרות "עושים טוב" לשמור ו/או לאחסן מידע הנוגע למשתמש. באפשרות "עושים טוב" לשלוח למשתמש עדכונים ו/או הצעות אחרות המותאמות על בסיס המידע. באפשרות המשתמש, באמצעות הודעה, לוותר על קבלת העדכונים ו/או ההצעות.
5. שני הדברים הבסיסיים להם מסכים המשתמש באישורו תקנון זה:
5.1. "עושים טוב" לא נושאת באחריות לטייב הטיפולים בפועל, האחריות הינה על המטפלים עצמם;
5.2. "עושים טוב" הינה קהילה של מטפלים ונותני שירותים שרוצים להתנדב ולתרום לקהילה והשירות הנ"ל פותח כדי לאפשר להם לעשות זאת ביתר קלות.
הינך מתבקש לקרוא תקנון זה תוך מתן תשומת לב יסודית לפרטיו, שכן זכויותיך וחובותיך נקבעות במסגרתו. בגלישתך באתר ובצריכת השירותים ו/או כל שימוש אחר בשירות כפועל יוצא משימושך, הינך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי את האמור בתקנון זה; כמו כן, הינך נותן את הסכמתך לכך ש- "עושים טוב" לא תהא אחראית לכל נזק, עלות, הוצאה, אי נוחות מכל מין וסוג שהוא בכל עניין ומכל סיבה או עילה שהיא (חוזית, נזיקית, או אחרת) לרבות שימושך בשירות ו/או בכל פעילות אחרת המוצעת ע"י "עושים טוב". הסכמתך הבלתי חוזרת לשלילת אחריות "עושים טוב", הינה תנאי הכרחי ומקדמי להרשאה המוקנית לך להשתמש בשירות.

מבוא והגדרות
1. "השירות" או "עושים טוב" – פלטפורמה לעידוד התנדבות ע"י מטפלים ונותני שירותים ע"י מודל 1+1 טיפול\שירות אחד נמכר בכסף לאדם בעל אמצעים וטיפול\שירות אחד נתרם ע"י המטפל\נותן שירות בהתנדבות לחיזוק אוכלוסיות מוחלשות באחד מהמוסדות שמשתפים עם "עושים טוב" פעולה, לרבות המפורט בסעיף 2 להלן.
2. " טיפול\שירות " – המונח " טיפול\שירות " כולל: (א) תמונות, סרטונים, טקסט, מידע ויזואלי, תיאורים, צורת הגשה או חלקים מהם המשמשים למתן השירות; (ב) תמונות, טקסט, מידע ויזואלי, תיאורים, צורת הגשה או חלקים מהם אשר מופיעים בפלטפורמה; ו- (ג) תמונות, סרטונים, טקסט, מידע ויזואלי, תיאורים, צורת הגשה או חלקים מהם אשר מקושרים לצדדי ג'; (ד) השירות בפועל אותו מספק כל מטפל\נותן שירות ללקוחות הקמה בתשלום או בהתנדבות.
3. "תוכן ראוי"- המונח "תוכן ראוי" הינו תוכן סביר בנסיבות העניין, תוכן שאינו פוגעני, תוכן שאינו מפר את זכויות "עושים טוב" ו/או משתמשים בשירות, תוכן אשר אינו מפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים, כל זאת לרבות (א) תוכן שאינו מפר את זכויות קניין רוחני, לרבות: זכות יוצרים, פטנט, סימן מסחר, סוד מסחרי, מדגם או כל זכות קניין רוחני אחרת; (ב) אינו פוגע בפרטיות; (ג) אינו מכיל טקסט ו/או תמונה ו/או דימוי פורנוגרפי ו/או עירום ו/או גסויות ו/או פעילות מינית ו/או רמיזה מיני ו/או תועבה ו/או כל תוכן שיש בו כדי להביא לפגיעה מבחינה מינית; (ד) דברי דיבה ו/או פגיעה בשמו הטוב של אדם; (ה) תכני שנאה ו/או גזענות לרבות: ביטויי שנאה, דעות גזעניות, הסתה לאלימות או תוכן אשר עולה כדי פגיעה על בסיס שיוך לקבוצה מסוימת; (ו) תוכן אשר עולה כדי תרמית ו/או הטעיה ו/או מזימה ו/או קשירת קשר לרבות: הרצת מניות, מזימות, עיוות שווקי הון, יצירת שיטת עסקים שאינה מאושרת בדין (הכולל "שיטת פירמידה"), דיוג או כל פעילות אחרת שמטרתה הוצאת רכוש מוחשי או שאינו מוחשי שלא על פי דין; (ז) תוכן אשר מתחרה ישירות בשירות.
4. התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, התקנון פונה לנשים ולגברים כאחד.
5. הכותרות ושמן הן למען הנוחות בלבד ולא תשמשנה לפירוש ההסכם באיזה אופן שהוא עיקרי.
6. כל הוראה ו/או הנחיה אשר יתפרסמו במסגרת השירות מעת לעת, תהינה מחייבות בנוסף לתקנון זה.
7. "עושים טוב" שומרת לעצמה הזכות לערוך שינויים בתקנון זה. בהסכמה לתקנון זה, לוקח על עצמו המשתמש את האחריות המלאה להוראות תקנון זה ולהוראות אשר עשויות להתפרסם מעת לעת.
8. הפרסום המופיע במסגרת השירות אינו מהווה המלצה לרכישת המוצרים ו/או קבלת השירותים המוצעים בהם.
9. הרשמה או רכישה: בהרשמתך לשירות "עושים טוב" או רכישת טיפול מהמטפלים באתר, אתה מכיר ומקבל את תנאים אלה ומסכים להיות מחויב על פיהם. בכדי להשתמש בשירות "עושים טוב" תידרש להחזיק את פרטי החשבון שלך בצורה מאובטחת, כפי שמפורט להלן. בכדי להשתמש בשירותים תידרש קודם כל לפתוח חשבון משתמש, כאשר חשבון כזה ישמש את המשתמש הפרטי לצורך רכישת שירותים, מתן דירוג ותגובות למטפלים ונותני שירותים.
10. נרשמים כלקוח פרטי: אם תבחר להירשם לשירות על ידי מתן כתובת הדואר האלקטרוני שלך, אז "עושים טוב" עשויה לשלוח לך הודעה כדי לאמת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ולשלוח התראה לכתובת הדואר שסיפקת לה. בדואר המדובר, "עושים טוב" עשויה לכלול מידע או קישור לאמת את חשבון הדואר שלך כבעל הכתובת. אתה מתחייב כי כתובת המייל שסיפקת ל "עושים טוב" היא שלך ובבעלותך הבלעדית.
11. הסמכה: אתה בגיר, וכשיר להתקשר בתנאי הסכם זה. לא נאסר עלייך להתקשר בהסכם זה על ידי רשות שלטונית כלשהיא ו\או על ידי "עושים טוב". כמו כן, אם החשבון נפתח עבור תאגיד הרי שאתה מצהיר כי הנך בעל הסמכות לפתוח את החשבון בעבור תאגיד.
12. מגורים: אינך מתגורר במדינת אויב.
13. חדלות פירעון: אינך חדל פירעון ולא הגשת בקשה לפשיטת רגל, פירוק, הסדר נושאים או איבדת את יכולתך להתקשר בהסכמים כגון תנאי שימש אלה.
השירות
"עושים טוב" תאפשר למשתמש את השימוש להלן, אשר ביחד מוגדרים כ-"שירות". "עושים טוב" שומרת על זכותה להוסיף ו/או לגרוע מהשירות הניתן על פי שיקול דעתה הבלעדי. "עושים טוב" שומרת על זכותה לשיקול דעת בלעדי בנוגע לזמינות השירות בפלטפורמות השונות, לרבות באופן בו השירות לא יהיה זמין בכל פלטפורמה, כאשר השירות ו/או חלק ממנו יהיה זמין אך ורק בפלטפורמה סלולרית ו/או בפלטפורמה הרשתית.
14. שירות עסקי: שירות אשר ניתן ע"י "עושים טוב" לנותני שירותים\מטפלים. "עושים טוב" תאפשר למטפלים\נותני שירותים למכור שירותים דרך הפלטפורמה שלה במודל 1+1, על כל טיפול\שירות שנמכר מתחייב הספק לתרום טיפול\שירות זהה לאוכלוסיה מוחלשת באחד מהמוסדות שמשתפים פעולה עם "עושים טוב". השירות העסקי יעמיד לרשות המשתמש העסקי את השירותים הבאים:
14.1 פרסום ומכירה: "עושים טוב" תפרסם ותמכור את הטיפולים\שירותים של המטפלים\נותני שירותים באתר שלה.
14.2 אעברת כספים ממכירות : "עושים טוב" תדאג להעביר לכל מטפל בנפרד את הסכום בו רכשו הגולשים טיפולים באתר, פחות 25% עמלת תפעול.
14.3 עריכת תכנים: "עושים טוב" תערוך את התכנים שמפורסמים באתר, זאת בכפוף לאישור התוכן ע"י נותן השירות.
14.4 דירוגים ותגובות: "עושים טוב" תאפשר לגולשים באתר לדרג ולהגיב על השירותים המוצעים למכירה, וזאת על מנת לאפשר לחברי הקהילה לבחור ספקי שירות איכותיים ואמינים על בסיס חווית המשתמש של חברי הקהילה. בנוסף מטרת הדירוגים והתגובות היא לאפשר למשתמש לשפר את השירותים והמוצרים שאתה מספק לחברי הקהילה. במידה ויעלו אי אילו טענות הנוגעות לדירוגים ו/או תגובות אשר אינן מוצדקות תוכל ליצור קשר עם המערכת באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני. "עושים טוב" מתחייבת לבדוק את הפנייה. "עושים טוב" שומרת על זכותה להשהות ו/או למחוק מהאתר מטפלים\נותני שירותים ו/או תכנים בעלי דירוג נמוך מ-3 כוכבים, זאת על מנת להגן על חברי הקהילה ו/או לשמר איכות שירותים ונותני שירותים ו/או את מוניטין השירות.
14.5 זמן הספקת הטיפול לאדם שרכש טיפול: את זמן הספקת הטיפול שנקנה בתשלום יקבע הרוכש ישירות מול המטפל ולפי לוח הזמנים של שניהם (המטפל והמטופל).
14.6 זמן הספקת הטיפול בהתנדבות ע"י המטפל: את הטיפול בהתנדבות ע"י המטפל יתאם המטפל מול אחד מהמוסדות איתם "עושים טוב" עובדת (במידת הצורך "עושים טוב" תעזור בתיאום), ביצוע ההתנדבות בפועל תתקיים עד 50 ימי עסקים מהיום בו רוכש הטיפול בכסף קיבל בפועל את הטיפול שהוא רכש.
14.7 פרטים נוספים: "עושים טוב" תאפשר למטפלים\נותני שירותים לספק פרטים נוספים על עסקיהם, לרבות תיאורים, סרטונים, תמונות ותוכן פרסומי כראות עיניו.
14.1.1 זכויות על פרטי המשתמשים: "עושים טוב" היא הבעלים הבלעדי והיחידי של כל פרטי הלקוחות, נותני שירותים רשאים לפנות רק ללקוחות שרכשו את השירות\טיפול שלהם. למטפל\נותן שירותים אסור להעביר את פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים, "עושים טוב" רואה פעולה זו בחומרה ותחסום כל מטפל\נותן שירותים שיעשה זאת ואף עשויה להגיש תביעה משפטית.
14.1.2 תשלום: "עושים טוב" תגבה 25% עמלת תפעול עבור כל המוצרים שימכרו דרכה.
תוכנית השותפים
15. תוכנית השותפים: "עושים טוב" מפעילה תוכנית שותפים ומאפשרת למשווקים לפרסם אותה בתמורה ל-10% עמלה מכל מכירה שהגיע מגולש שהפנה המשווק דרך הקישור משווק שלו ורק בכניסה ישירה (ללא קוקי, מעקב לאחר הכניסה מהקישור).
15.1 תשלום עמלות: תשלום העמלות לשותפים יעשה 30 ימים לאחר שהתשלום נכנס לחשבון הבנק של חברת "עושים טוב" והמכירה אושרה.
עמלות ישולמו רק בגין מכירות מאושרות, לא ישולמו עמלות בגין מכירות שבוטלו. למען הסר ספק ישולמו עמלות בגין המרות מהמלצות ישירות מקישור השותפים בלבד.

16. אבטחת החשבון שלך: בהתאם לרגישות המידע המאוחסן בשירות והסיכון הפוטנציאלי, תידרש להזין סיסמא לחשבון שלך. אנא קח בחשבון ש "עושים טוב" ממליצה שימוש בסיסמאות חזקות (כמו ^e6usrh$@V&K% או correcthorsebatterystaple, אבל אל תשתמש בשתי אלה) וששימוש באותה סיסמא בשביל יותר ממשתמש אחד באתר אחד היא התנהגות לא טובה.
17. שיתוף בפרטי התחברות: נאסר עלייך בצורה מפורש לשתף את שם המשתמש והסיסמא שלך עם צדדים שלישיים.
18. הודעה: אתה נדרש להודיע ל "עושים טוב", מידית, בכל מקרה בו אתה מאמין שחשבונך נפרץ ובכל מקרה בו אתה מיודע על שימוש לא מורשה בחשבון ה "עושים טוב" שלך.
19. חיפוש תכנים: "עושים טוב" תאפשר חיפוש שירותים, על פי מילות מפתח בכותרות.
20. פרסומות: "עושים טוב" עשויה להציג לך פרסומות בשירות. פרסומות אלו עשויות להיות מסופקות על ידי צדדים שלישיים ו- "עושים טוב" אינה ערבה לטיבם.
21. שיתוף ברשתות חברתיות: "עושים טוב" תאפשר פירסום תכנים לרשתות חברתיות על פי שיקול דעת המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
22. הזמנת חברים: "עושים טוב" תאפשר למשתמש להזמין חברים נוספים לשימוש בשירות, בין אם באמצעות שליחת מסרונים ובין אם באמצעות הרשתות החברתיות השונות.
23. פידבקים שליליים : כל אדם שנותן פידבק שלילי חייב לפרסם פרטי יצירת קשר (מינימום מייל) ומתחייב לענות למנהל האתר לצורך בירור הפידבק והוכחת שירות/מוצר גרוע. גולש שנת פידבק שלילי ולא יענה למנהל האתר לצורך בירור תגובתו תמחק.
הרשאה לשימוש בשירות
24. מובהר בזאת כי הרישום ו/או השימוש בשירות מוגבל מגיל 14 ומעלה. השימוש בשירות מתחת לגיל 14 אסור בהחלט. מובהר בנוסף כי השימוש בכרטיס אשראי במסגרת השירות מוגבל לגיל 16 ומעלה! השימוש בכרטיס אשראי מתחת לגיל 16 אסור בהחלט! רישום ו/או שימוש בשירות [לרבות: (א) תשלום ו/או קבלת תשלום באמצעות אתרים ו/או משתמשים ו/או מוכרים ו/או המקושרים לשירות במישרין ו/או בעקיפין; (ב) מתן פרטים בכלל ופרטים מזהים בפרט; (ג) מתן מידע רגיש; (ד) מתן הסכמתו לאיסוף מידע ואגירתו; ו-(ה) מתן הסכמתו לפרסום המידע] מותנה בזאת בהיות המשתמש בגיר ובעל כשרות משפטית לביצוע פעולות משפטיות מחייבות. קטין ו/או מי שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו בשימושו בשירות כמאושר על-ידי האפוטרופוס המוסמך ליתן הסכמה הדרושה בנסיבות העניין.
25. לתשומת לבך כי הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל"ז – 1977 וזו אסורה בהחלט.
26. הנני מאשר כי כל הפרטים שמסרתי לעיל הינם נכונים ומלאים והנני רשאי למסרם.
27. ידוע לי שלא חלה עליי חובה חוקית למסור את פרטיי וכי פרטים אלו יוחזקו במאגרי המידע של "עושים טוב" ויעשה בהם שימוש כמפורט בסעיפים 55-48 לתקנון זה. כמו כן, ידוע לי כי מתן פרטיי עשוי לפגוע בפרטיותי.
28. "עושים טוב" שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הרשאת השימוש של משתמש בשירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף זה, "עושים טוב" שומרת על זכותה לבטל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הרשאת השימוש של משתמש שנתגלה ו/או שנחשד בניסיון להונות בכל דרך, וכן לנקוט בכל האמצעים המשפטיים ו/או האחרים העומדים לרשותה כנגד המשתמש ו/או אדם אשר ניסה לעשות שימוש בשירות, לרבות הגשת תביעות בגין נזקים שעלולים להיגרם לה.
29. המשתמש אינו רשאי לעשות שימוש כלשהו בשירות ו/או בתכנים הניתנים במסרגתו באופן העלול להזיק, לשתק או לפגוע בתפעולו ו/או איכותו של השירות, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע אשר לא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי "עושים טוב".
30. חל איסור על המשתמש לבצע כפל רישום לשירות ו/או שימוש בשירות.
31. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, "עושים טוב" רשאית למנוע ממשתמש ביצוע פעולה בשירות, באמצעות חסימתו, בכל אחד מן המקרים הבאים:
32. המשתמש עבר על הוראות הדין בישראל;
33. המשתמש הפר תנאי מתנאי תקנון זה;
34. המשתמש מסר פרטים שגויים בהרשמתו לשירות.
35. השימוש בשירות הינו באחריות המשתמש (הגולש) בו בלבד.
36. המשתמש מתחייב בזאת השימוש בשירות הינו למטרותיו האישיות בלבד, ובפרט שהשימוש נעשה שלא למטרות מסחריות, מלבד המפורט במפורש בתקנון זה.
37. "עושים טוב" לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו למשתמשים בשירות ו/או לכל צד ג' שהוא עקב ו/או כתוצאה משימוש בשירות, כניסה לשירות ו/או אי היכולת להיכנס לשירות ו/או כתוצאה מחשיפה לפגיעה בטלפון החכם ו/או המחשב במהלך השימוש בשירות (לרבות וירוסים) ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול בשירות ו/או קבלת טיפול\שירות לקוי מאחד או יותר מהמטפלים\נותני שירותים באתר.
38. במסגרת השירות מציעה "עושים טוב" טיפולים\שירותים הניתנים בהתנדבות ע"י מטפלים\נותני שירותים המשתפים פעולה עם "עושים טוב". "עושים טוב" לא תהא אחראית ולא תחויב בגין כל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים לרבות בגין עגמת נפש, שייגרמו למשתמשים בשירות ו/או לכל צד ג' שהוא עקב ו/או כתוצאה משימוש בשירות, כניסה לשירות ו/או אי היכולת להיכנס לשירות ו/או כתוצאה מחשיפה לפגיעה בטלפון החכם ו/או המחשב במהלך השימוש בשירות (לרבות וירוסים) ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול בשירות ו/או קבלת טיפול\שירות לקוי מאחד או יותר מהמטפלים\נותני שירותים באתר.
אחריות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים ונמכרים במסגרת השירות
39. "עושים טוב" מוכרת את הטיפולים\שירותים באתר עבור המטפלים\נותני השירותים. הטיפולים\שירותים מסופקים ישירות ע"י המטפלים\נותני השירותים ובאחריותפ. יובהר כי אספקת המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרת השירות, על כל המשתמע מכך, תתבצע על-ידי המפרסם\המטפל\נותן השירות ולא ע"י "עושים טוב".
40. כל הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים ו/או השירותים המוצגים במסגרת השירות, לרבות תיאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם, מחירם וכיוצ"ב, מסופקים על ידי המפרסמים\מטפלים\נותני שירותים ואלו באחריותם הבלעדית.
41. תמונות המוצרים ו/או השירותים המפורסמים במסגרת השירות נועדו להמחשה בלבד כך שייתכנו הבדלים בין התמונה לבין הנמכר בפועל.
42. מובהר בזאת שכל המטפלים\נותני השירותים המוכרים מוצרים באתר, הם פרילנסרים עצמאיים ואינם עובדים ישירים של "עושים טוב", לכן כל המטפלים\נותני השירותים אחראיים באופן בלעדי לטיב השירותים שהם מוכרים דרך אתר "עושים טוב" ובמידה של מתן שירות לקוי מצד מטפל\נותן שירותים, המטפל\נותן השירותים לא יקבל תשלום עבור השירות שהוא נתן והכסף יוחזר במלואו ללקוח.
43. כל אחריות שנגרמת בגלל טיפול\שירות לקוי תהיה באחריות המטפל\נותן השירות בלבד.
44. כל מטפל המשתמש בשירותי "עושים טוב", מחויב לתרום טיפול בהתנדבות על כל טיפול שנמכר בכסף (טיפול זהה 1+1), באחד מהמוסדות אשר "עושים טוב" משתפת עמם פעולה.
45. "עושים טוב" תספק למטפל\נותן שירות מוסד להתנדב בו, המטפל\נותן שירות חייב להתנדב במסגרת השירות רק במוסדות אשר משתפים עם "עושים טוב" פעולה.
מדיניות הגשת תלונות
46. "עושים טוב" תעמיד לרשות המשתמשים מערכת הגשת תלונות. במקרה של הגשת תלונה, "עושים טוב" תעמוד על זכותה לפעול על פי כל דין כלפי מטפלים\נותני שירותים המפרים את הדין ו/או את תנאי השימוש. מקרה בו משתמש נתקל במהלך השימוש בשירות בתוכן אשר מפר את הדין ו//או תנאי השימוש ו/או פוגעני ו/או אשר אינו ראוי עליו להגיש תלונה באמצעות מערכת הגשת התלונות. במקרה של תלונות חוזרות כנגד מטפל\נותן שירות, ל-"עושים טוב" עומדת הזכות להסיר את רישומו לשירות באופן חד צדדי ולחלט את כספי בית העסק המצויים בחזקתה כקנס על התנהגותו, כל זאת מבלי הודעה מוקדמת.
47. מטפל\נותן שירותים המשתמש בשירות המכירה ועידוד ההתנדבות של "עושים טוב" מתחייב בזאת לספק תוכן ראוי בלבד, לספק טיפולים\שירותים באיכות גבוהה ועל כל טיפול\שירות שנמכר עבורו דרך "עושים טוב" לתרום טיפול\שירות דומה עבור אוכלוסייה מוחלשת באחד מהמוסדות איתם "עושים טוב" משתפת פעולה .
48. הפרת מדיניות התוכן ומתן השירותים מצד מטפלים\נותני שירותים המשתמשים בשירות תביא לסיום מתן השירות מטעם "עושים טוב" והסרת המטפלים\נותני שירותים, תכנים, מוצרים אשר מפרים את מדיניות "עושים טוב".
49. "עושים טוב" תעמיד לרשות המשתמשים נוהל הליך "הודעה והסרה". על משתמש הטוען לפגיעה בזכויותיו ו/או בפרטיותו ו/או אינו ראוי בעיניו, יפעל ראשית על פי נוהל "הודעה והסרה". הגשת תלונה תעשה באמצעות הגשת תלונה מנומקת באמצעות תיבת דואר אלקטרוני בכתובת: Wiselydo@outlook.com
50. "עושים טוב" תבחן כל תלונה המתקבלת בתיבת הדואר האלקטרוני לעיל. על התלונה לכלול: (א) הצהרה בכתב המפרטת את התוכן כלפיו מופנית התלונה; (ב) הצהרה בכתב כי למתלונן זכויות המופרות ע"י התוכן כלפיו מופנית התלונה; (ג) הצהרה בכתב כי המתלונן מאמין שהשימוש בתוכן אינו שימוש הוגן, מפר ביטוי מוגן או מפר את אחת מזכויות המתלונן; ו-(ד) כתובת דף האינטרנט (URL) המדויקת בו מופיע התוכן כלפיו מופנית התלונה.
51. לאחר הודעת הסרה, ובהקדם האפשרי, "עושים טוב" תעביר את התוכן למצב מושהה (מודרציה) עד לבחינת התלונה.
52. לפני הסרת התוכן, "עושים טוב" תפנה את התלונה למפרסם התוכן לצורך קבלת תשובה, במידה והדבר אפשרי. במידה ולא תתקבל תגובת המפרסם כלפיו נטענת ההפרה בתוך פרק זמן של 96 שעות, יימחק התוכן כלפיו נטענה ההפרה. במידה ותתקבל תגובת המפרסם כלפיו נטענת ההפרה, "עושים טוב" שומרת על זכותה להפעלת שיקול דעת מלא בסוגיה.
53. במידה והתלונה תמצא טורדנית או סתמית או לחלופין כשתלונה אשר נועדה למנוע שימוש חוקי במידע, על המתלונן האחריות לפצות את הנפגע מתלונה זו.
קניין רוחני
54. מלוא זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בשירות, בשמם, בכל חלק שלהם ובכל אחד מהשירותים הנלווים המוצעים בהם שייכים בלעדית ל-"עושים טוב".
55. אין להעתיק, לשנות, לשכתב, לערוך, לעבד, לתקצר, לתרגם, לאחסן, לאגור מידע, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ, לשכפל או לעשות שימוש מסחרי במוצג במסגרת השירות ו/או בכל מדיה אחרת (קיימת ו/או עתידית), בכל תוכן המאוחסן ו/או המוצג במסגרת השירות ו/או במאגרי המידע ו/או בתוכן גרפי ו/או בקוד מחשב ו/או בכל תוכן המצוי במסגרת השירות, למעט אם התקבלה לכך הסכמה מפורשת של "עושים טוב" מראש ובכתב.
56. חל איסור מוחלט על יצירת קישוריות (לינקים) לשירות, להתיר לאחר לעשות שימוש, ליצור עבודות נגזרות או להעמיד לרשות הציבור בכל תוכן המאוחסן ו/או המוצג בשירות ו/או במאגרי המידע, המידע ו/או בתוכן גרפי ו/או בקוד מחשב ו/או בכל תוכן המצוי במסגרת השירות, אלא אם נתקבלה הסכמה מפורשת של "עושים טוב" מראש ובכתב.
57. הנך מקנה ל "עושים טוב" רישיון בזכויות יוצרים אשר הינו בלתי-הדיר, קבוע, לא מוגבל, עולמי, שאינו נושא תמלוגים, בר הרשאת משנה, ייחודי, לעשות שימוש בתוכן הגולשים ולאפשר למשתמשי "עושים טוב" לעשות שימוש בתוכן באמצעות השירותים או שירותי צד ג', לרבות יצירת יצירות נגזרות, פרסום מחדש, הפצה, עשיית יצירות תלת-ממדיות וכל פעולה אחרת. הנך מסכים בזאת שלא לבוא בטענות כלפי "עושים טוב" בעניין שימוש שאינו ברישיון.
מדיניות הפרטיות
58. "עושים טוב" היא הבעלים הבלעדי והיחידי של כל פרטי הלקוחות, בעלי חשבונות עסקיים רשאים לפנות רק ללקוחות שהשאירו פרטי יצירת קשר, רכשו את המוצר שלהם או ניסו להתקשר לעסק בטלפון. לבעל החשבון העסקי אסור להעביר את פרטי הלקוחות לצדדים שלישיים, "עושים טוב" רואה פעולה זו בחומרה ותחסום כל חשבון משתמש שיעשה זאת ואף עשויה להגיש תביעה משפטית.
59. הינך תתבקש למסור פרטים מזהים כתנאי לשימוש בשירות. הרינו ליידעך כי אינך חייב על-פי חוק למסור את המידע.
60. במסירת המידע הנדרש ממך לצורך אימות, זיהוי והשתתפות בפעילות במסגרת השירות, כמוה הסכמה לאיסוף, שימוש, גילוי וחשיפת המידע המועבר לידי "עושים טוב" בהתאם לתנאי תקנון זה.
61. בטרם מסירת הפרטים הנדרשים לצורך אימות, זיהוי והשתתפות בשירות כאמור, אנא וודא כי תנאי מדיניות הפרטיות של השירות ברורים לך ואין לך כל התנגדות למסור פרטים אלו כאמור.
62. בעת שימושך בשירות, הנך מקנה ל- "עושים טוב" רשות לצבור מידע על נהגיך, הרגלי הגלישה שלך, מוצרים ושירותים אשר רכשת, מידע ופרסומות אשר ראית במסגרת השירות, הטלפון החכם שבאמצעותו ניגשת לאתרים, מיקומך, פרטים אודותיך אשר השארת בעת מימוש השירותים וכד'.
63. "עושים טוב" תאסוף מידע הנוגע למשתמשים לרבות באמצעות: (א) שירותים אליהם נרשם המשתמש; (ב) שירותים בהם נעשה שימוש לשם קבלת השירות, ובין היתר: מילוי פרטים בתיבה ליצירת קשר, מילוי פרטים בדף מכירת מוצר, חיוג יוצא לבית העסק, הרשמה לאתר, קוד Cookie או מיקום המשתמש; ו-(ג) מידע שיסופק ישירות על ידי המשתמש.
64. השימוש במידע שנאסף יישמר במאגר המידע המנוהל ע"י "עושים טוב" וישמש לצורך, אך לא רק: הצגת תוכן מותאם על פי תחומי עניין, הצגת תוכן מותאם על פי מיקום, פניה טלפונית, שליחת מסרונים,
"עושים טוב" עשויה להציג את שמך מצורף לדירוג ותגובות שלך, לרבות את תמונת הפרופיל שלך. "עושים טוב" עשויה להעביר את פרטי הקשר שלך לעסקים שרכשת אצלם או שאתה רוצה ליצור איתם קשר או עשוי להיות מעוניין במרכולתם. כמו כן, "עושים טוב" או מי מטעמה עשוי ליצור עמך קשר כדי להציע לך מוצרים נוספים וכן לשליחת הצעות פרסומיות באמצעות מסר אלקטרוני, הודעות פוש, או שיחות טלפוניות ולכל מטרה אחרת המפורטת בתקנון זה. כאשר תוכל לסרב לקבל הצעות פרסומיות או שיחות טלפוניות בכל עת.
65. "עושים טוב" מתחייבת שלא להעביר את פרטיך לצדדים שלישיים למעט במקרים המוזכרים בתנאי המשתמש ובמקרים בהם דין מדינת ישראל והדין הבינלאומי ידרוש לכך.
66. "עושים טוב" רשאית לשלוח עדכונים למשתמשים. העדכונים עשויים לכלול מידע ופרסומות לגבי השירות, המידע השיווקי ו/או המידע הפרסומי אשר מפורסמים בשירות וכיוצ"ב. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל בכל עת, לבטל את הסכמתך לקבלת מידע ופרסומות כאמור".
67. בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הפרטים שמסרת ל-"עושים טוב" הינם נכונים והינך מודע לכך שפרטים אלו ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת. כמו כן, הנך מאשר, כי "עושים טוב" הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת.
68. בקבלת תקנון זה הינך מסכים ומאשר, כי הינך מעוניין לקבל דברי פרסומת מ-"עושים טוב" ללא ציון המילה "פרסומת" בכותרת הדוא"ל והינך מודע לכך שהדבר יגרום לכך שדברי הפרסומת מ-"עושים טוב" יגיעו אל תיבת הדוא"ל הראשית שלך. כמובן שאתה רשאי להפסיק את קבלת דברי הפרסומת בכל עת.
69. "עושים טוב" מפעילה מערכות אבטחת מידע אשר עשויה להפחית את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי "עושים טוב" .
70. "עושים טוב" תאפשר למשתמש לעיין ו/או להסיר מידע הנוגע למשתמש אשר נשמר, למעט מידע אשר נחוץ לשם אכיפת התקנון. לאחר הסרת המידע המשתמש לא יוכל להמשיך ולקבל את השירות ו/או זכויותיו כחבר בקהילת "עושים טוב". בקשה לעיון ו/או להסרת המידע תעשה באמצעות פנייה לתיבת דואר אלקטרוני בכתובת Wiselydo@outlook.com.
71. "עושים טוב" תאפשר הסרת המידע בדבר פרטיו האישיים של משתמש קטין, שהועמד לרשותה, באמצעות בקשה מפורשת, שתעשה על-ידי המשתמש ו/או על-ידי הוריו ו/או על-ידי אפוטרופוס המוסמך לעניין. על הבקשה לציין במפורש ולכלול את פרטי המידע שברצון המשתמש להסיר. "עושים טוב" שומרת על זכותה לסרב להיענות לבקשה זו, מקום בו הסירוב סביר בנסיבות העניין.
72. "עושים טוב" שומרת על זכותה להשתמש בשירותי צד ג' על מנת לספק את השירות, ובין היתר בשירותי Facebook Connect, Google Analytics, Google DFP, MailChimp וספקי שירות נוספים. שימוש בשירות יהא כהסכמה למדיניות הפרטיות של ספקים צד ג'.
73. "עושים טוב" שומרת על שיקול דעתה הבלעדי לשילוב ו/או הכלת פרסומים ו/או קישורים לאתרים צד ג' או אפליקציות בממשק השירות.
אחריות וחבות
74. "עושים טוב", בשום מקרה ובשום נסיבות, לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, לדוגמא, פיסי או מיוחד, הנגרם לכל משתמש או לצד שלישי ע"י מטפל\נותן שירותים בעקבות אי עמידה בהתחייבויותיה כאן, מתן שירות לקוי או רשלני. "עושים טוב" מוכרת שירותים של מטפלים\נותני שירותים צד ג' בסיס כמות שהוא (AS-IS) ולא תהיה אחראית, עד לגבול המותר על פי חוק, לכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או כל מקרה אחר, לכל נזק או אבדן רכוש, לרבות נזקים שנגרמו לך, ליתרת השימוש שלך בשירות, קניין וירטואלי, מוניטין או מוניטין עסקי, פרטי התחברות לחשבון כולל שם משתמש וסיסמא, אבדן רווחים, אבדן שם טוב, פגיעה נפשית או פיזית והכל כתוצאה מהשימוש או אי היכולת להשתמש בשירותים.
75. "עושים טוב" בשום מקרה ובשום נסיבות לא תהא אחראית לכל תוכן או שירות אשר מקורו בצד ג', לרבות חוקיותו או אי חוקיותו ו/או אמינותו ו/או הלימתו להוראות ו/או טיבו ו/או איכותו.
76. איסור עקיפה או פריצה: אתה מתחייב כי לא תנקוט בכל פעולה אשר עשויה לעקוף את השימושיות של שירותיה של "עושים טוב", לרבות פריצה, פיצוח או כל שינוי אחר של השירותים. אתה מודע לכך שפעילות כזו עשויה לגרור סגירה של החשבון שלך וכן הליכים משפטיים.
77. תמיכה: כעת, ובהתחשב בשלב המוקדם של שירות "עושים טוב", תמיכה ניתנת אך ורק בדואר אלקטרוני ובשעות העסקים הרגילות. תוכל לקבל תמיכה בwiselydo@outlook.com .
ערבות
78. "עושים טוב" אינה ערבה לטיב השירות ומספקת אותו על בסיס "כמות-שהוא" (AS-IS) ועל בסיס זמינות בלבד (AS-AVAILABLE). השימוש בשירות יעשה על אחריותך בלבד ובאחריות נותני השירותים\מטפלים המספקים את השירות בפועל. "עושים טוב" אינה ערבה לכך: (א) השירות יעמוד בדרישות המשתמש; (ב) השירות לא יהא מופרע, רציף, מאובטח או נקי משגיאות; (ג) השירות יעמיד תוצאות מדויקות ו/או אמינות; (ד) איכות השירות, המוצר, המידע או כל חומר אחר אשר יירכש באמצעות השירות יעמוד בדרישות המשתמש ובאחריות המטפל\נותן השירות המבצע בפועל; ו-(ה) כל תקלות בשירות יתוקנו.
79. "עושים טוב" אינה ערבה לטיבו של תוכן או שירות אשר מקורו בצד ג'.
80. שיפוי: אתה מתחייב לשפות ולפצות את "עושים טוב" כנגד כל נזק, הפסד, הוצאה, הוצאות משפט או עלות שתשא כתוצאה מ(1) שימוש שלך בשירות תוך הפרה של תנאי שימוש אלה, לרבות כל הצהרה כוזבת, או (2) כל תביעה, תלונה או התראה שתוגש בזדון או בצורה רשלנית כנגד "עושים טוב" או משתמשיה, כאשר לא היתה עילה לבקשה כזו.
סיום השירות
81. "עושים טוב" תהא רשאית לסיים את השימוש שלך בשירותים או לסיים את שירותי "עושים טוב" בכל עת ועל ידי מתן הודעה מראש של 30 ימים.
82. על אף האמור לעיל, "עושים טוב" שומרת על זכותה לסיים את השימוש שלך בשירותים בכל עת וללא הודעה מוקדמת, בכל מקרה בו הפרת את התנאים והפרה כזו עלולה לגרום נזק בלתי הפיך.
83. שינוי תנאים אלה: "עושים טוב" עשויה לשנות תנאים אלה מעת לעת, בתנאי שהיא תיידע אותך בדרכים אלה: (1) באם סיפקת ל "עושים טוב" את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, היא תצור עמך קשר בדואר אלקטרוני 30 ימים בטרם תשנה את תנאים אלה; ו(2) אם לא סיפקת את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, היא תודיע לך בהתקשרות האלקטרונית הבאה שלכם, כמו בכניסה הבאה למערכת.
שמירת סודניות
84. שמירת סודיות: חובת סודיות עפ"י הסכם זה חלק על כל מידע או ידיעה, מכל סוג שהוא, בכתב ו/או בע"פ, המתייחסים, כולם או מקצתם, למוצרים, עסקים, לרכוש ולפרטים האישיים של "עושים טוב" , חברה, בעלי המניות, עובדיה, לתחומי פעילותה של חברה וקשריה העסקיים וכן לקניין הרוחני בעבר, בהווה ובעתיד, שיגיע לידיעת או לרשות צד להסכם זה במישרין או בעקיפין, תוך כדי או עקב או בזמן או בקשר למוצרים ו/או לשירותים ו/או לחברה, בין אם המידע מוגן ע"י זכות כלשהן ובין אם לאו, בין אם סווג ע"י החברה או מוסר המידע במפורש כמידע סודי ובין אם לאו, אשר מצוי ברשות מי מהצדדים להסכם זה ו/או יימסר ו/או יתגלה ו/או ייחשף אליהם באופן עצמאי ו/או ע"י החברה ו/או עובדיה ו/או שליחיה ו/או מי מטעמם, בין במישרין ובין בעקיפין.
85. בכפוף לאמור בהסכם זה, הצדדים להסכם זה מתחייבים לא לגלות ו/או לחשוף ו/או להעביר בכל דרך שהיא, לכל אדם, גוף או צד שלישי כלשהו כל מידע שהיה ו/או יהיה מצוי ברשותם, כולו או מקצתו, על ו/או בקשר מוצרים ו/או לשירותים ו/או לזכויות הקניין ו/או לעניינים אחרים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין לפעילות החברה אלא לשם מילוי התחייבויותיהם כלפי החברה, בידיעתה ובהסכמתה המפורשת ולטובת החברה בלבד, וזאת החל מיום חתימת הסכם זה וללא הגבלת זמן. בכל מקרה של ספק, יפנה צד להסכם זה ל "עושים טוב" על מנת לקבל הוראות בקשר לסודיות המידע.
86. מובהר כי חובת סודיות זו לא תחול לגבי מידע המצוי בידי רשות ציבורית והפתוח לעיון ו/או לידיעת הציבור או לגבי מידע אחר שהפך גלוי וידוע בציבור.
87. מוסכם ומובהר כי, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, התחייבות זו לא תחול מקום שצד להסכם זה יהיה חייב למסור פרטים או מידע עפ"י הוראות החוק ו/או עפ"י צו בית משפט מוסמך.
88. זכויות קניין רוחני, מוניטין וסודות מסחריים: כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שייערך ע"י מוסר המידע ו/או יעבור לבעלותו מפעילותו העסקית, יהיה קניינו הבלעדי והמלא. הצדדים מסכימים שלא יהיו רשאים להשתמש זכויות הנ"ל, ו/או למוכרם ו/או לשווקם ו/או להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של מוסר המידע.
89. המוניטין והקשרים העסקיים שיצברו בגין פעילותו של מוסר המידע יהיה קנייניה הבלעדיים והמלאים של חברה. הצדדים מסכימים שלא להעבירם לאחרים ו/או להרשות שימוש בהם אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של דירקטוריון החברה.
90. רשימת לקוחות ו/או ספקים ו/או מערך שיווק ו/או כל רשימה אחרת שתשמש את פעולתה השוטפת של החברה יהיו בגדר סוד מסחרי של החברה. הצדדים מתחייבים שלא לנצל ו/או להשתמש ברשימות אלה, אלא למען החברה ובהסכמה מפורשת ובכתב של דירקטוריון החברה.

דין ומקום שיפוט
91. על השימוש בשירות יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
92. לבתי המשפט במחוז צפון תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתקנון זה ו/או מתנאי הפרטיות המופיעים בו לרבות כל מחלוקת אשר עשויה להתגלע בעקבות כך.

בברכה,
"עושים טוב"
x

#{title}

#{text}

#{price}